locked
הסרת כיתובים מהתבניות הקבועות של publisher 2013 RRS feed

  • שאלה

  • בידינו מערכת הפעלה -  windows 7עם office 2013. יש ב-publisher תמונות וכיתובים שפוגעים ברגשותינו. את התמונות הצלחנו להסיר. את הכיתובים שבתוך התבניות לא הצלחנו להסיר על אף שנברנו. נודה לכם מאד אם תיידעו אותנו כיצד לטפל בהם.

    אם מדובר בעריכת הרגי'סטרי נודה לכם אם תנחו אותנו בדיוק את מה לשנות?

    תודה רבה

    יום שישי 03 ינואר 2014 09:04