locked
בעיית נציגים באווטלוק RRS feed

 • שאלה

 • שלום
  כשהמזכירה קובעת למנהלת פגישה, הוגדר שהתגובה תגיע לנציג בלבד.
  כל זמן שהנמען בוחר את אחת משלושת התשובות המובנות - הכל תקין.
  ברגע שהנמען מחליט להוסיף תגובה, אותה תגובה מגיעה למייל המנהלת.
  תרחיש זה יוצר בעיה:
  הנמען שלח תגובה
  המזכירה (שלא קיבלה את התגובה) אינה מודעת לה ובטוחה שהכל תקין
  והמנהלת ששבה למשרדה לאחר כמה שעות מגלה תגובה שכבר אינה רלוונטית....
  המזכירה מנהלת מעל 7 יומנים, כך שלחשוף אותה לכל התיבה לא יעיל....
  רעיון?
  תודה
  תומר

  tomer

  יום שני 23 דצמבר 2013 11:46