locked
החלקת משאבים אוטומטית RRS feed

 • שאלה

 • שלום

  שייכתי למשימה 2 משאבים (שניהם על 100%) ואני עובד עם החלקה אוטומטית.

  איך אני מונע מהפרוג'קט מצב שבו הוא מאפשר לאחד משני המשאבים הנ"ל עבודה במקביל על שאר משימות.

  2003

  תודה


  עידו דמרי

  יום רביעי 13 פברואר 2013 06:10

תשובות

 • עידו,

  אין קשר בין הדברים. ברגע שלמשאב אחד יש הקצאת יתר, המערכת חייבת להתריע.

  אולי לא תראה אינדיקציה להקצאת יתר מכיוון שאתה עובד עם החלקה אוטומטית וזה אומר שהמערכת פותרת את הקונפליקט מיד.

  בברכה

  פנינה זינגר, MVP

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום שני 25 פברואר 2013 15:51
  יום שישי 22 פברואר 2013 19:51
  מנחה דיון

כל התגובות

 • עידו שלום,

  האם אתה מתכוון למצב שבו הוא משאיר את הקצאת היתר ?

  פנינה

  יום ראשון 17 פברואר 2013 11:04
  מנחה דיון
 • לא.. זה העניין, הפרוג'קט לא מתריע על הקצאת יתר.. בגלל שאחת משתי המשימות (שמבוצעות בו זמנית) היא משימה משותפת של שני משאבים שונים.  עידו דמרי


  • נערך על-ידי עידו דמרי יום ראשון 17 פברואר 2013 12:01
  יום ראשון 17 פברואר 2013 11:07
 • עידו,

  אין קשר בין הדברים. ברגע שלמשאב אחד יש הקצאת יתר, המערכת חייבת להתריע.

  אולי לא תראה אינדיקציה להקצאת יתר מכיוון שאתה עובד עם החלקה אוטומטית וזה אומר שהמערכת פותרת את הקונפליקט מיד.

  בברכה

  פנינה זינגר, MVP

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום שני 25 פברואר 2013 15:51
  יום שישי 22 פברואר 2013 19:51
  מנחה דיון