none
קובץ OST RRS feed

  • שאלה

  • קיים קובץ OST  במחשב  של משתמש שמחקתי לו את התיבה מתוך שרת הדואר.

    הקובץ שוקל 2 גיג'ה ,האם אפשר לייבא אותו לתוך תיבת הדואר כמו PST כי אני חושב שכל המיילים שלו נמצאים שם

    יום שישי 10 אוגוסט 2012 11:29

תשובות

כל התגובות