locked
בעייה בהעברת מסמכים RRS feed

  • שאלה

  • שלום לכם,

    אני מתקנת מסמך בוורד לאחר לחיצה על האייקון "עקוב אחר שינויים". לאחר שמירה, אני מצרפת אותו למסמך מייל ושולחת לנמען. בהצגת המסמך אצלי לפני שליחה אני רואה שכל השינויים שביצעתי במסמך מסומנים בצבע אחר, וכך אמור הנמען לקבל את המסמך. מיום ה' האחרון לאחר שביצעתי העברת מסמך מתוקן למייל ושליחתו לנמען, טוען הנמען שקיבל את המסמך ללא סימון השינויים.  מה הפתרון לבעיה שנוצרה?

    נא תשובתכם המהירה

    אורית

    יום ראשון 09 פברואר 2014 10:15