none
smtp banner RRS feed

 • שאלה

 • שלום רב

  אני רוצה לשנות smtp banner , לשם הנכון

  exchange 2007

  כרגע עם אני מתחבר בטלנט לשרת  שלי 

  ובפקודה HELO  

  אני מקבל את שם השרת המקומי שלי server.local

  ולא שם החיצוני שלי

  אני שיניתי FQDM בקונקטור של SMTP

  לא עזר הרבה

  בברכה דרור

  יום שלישי 12 פברואר 2013 07:03

תשובות

 • תיקון,

  Recieve connecter יכול לקבל 3 אפשרויות:

  1. שם FQDN מלא של השרת.

  2. ריק.

  3. NETBIOS של השרת.

  בדר"כ מתקינים מיילריליי שהוא יכול להציג את שם האירגון.


  lipaz@yazamco.co.il, נא לשנן כתובת זו למקרים קשים :)

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום שני 25 פברואר 2013 15:48
  יום רביעי 13 פברואר 2013 11:13

כל התגובות

 • הי,

  זה לא ב-SMTP קונקטור אלה ב-Recieve connector.

  שמה תגדיר את ה-FQDN.

  תחת "server configuration - hub transport - "internet recieve connecter

  שים לב, לקונקטור יש שם, כל שרת זה שונה!

  בהצלחה...


  lipaz@yazamco.co.il, נא לשנן כתובת זו למקרים קשים :)


  • נערך על-ידי Napiz יום שלישי 12 פברואר 2013 11:27
  יום שלישי 12 פברואר 2013 11:09
 •   היי

  לא ניתן לשנות את FQDN ( השם נוצר בתקנה של השרת ומלקח משם השרת server.domain.local

  When the AuthMechanism parameter on a Receive connector is set to the value ExchangeServer, you must set the FQDN parameter on the Receive connector to one of the following values: the FQDN of the transport server "SERVER.xxxx.co.uk", the NetBIOS name of the transport server "SERVER", or $null

  אני מעוניין לשנות השם כפי שמוגדר ה MX שלי .co.il  האפשרות היחידה היא בחוצץ authertication פשוט להוריד את וי exchange server autherntication

  ןןאז זה אפשרי

  השאלה מה המשמעות והאם זה יגרום לבעיה  כלשהי

  תודה

  דרור


  • נערך על-ידי Dror_i יום שלישי 12 פברואר 2013 20:29
  יום שלישי 12 פברואר 2013 20:27
 • תיקון,

  Recieve connecter יכול לקבל 3 אפשרויות:

  1. שם FQDN מלא של השרת.

  2. ריק.

  3. NETBIOS של השרת.

  בדר"כ מתקינים מיילריליי שהוא יכול להציג את שם האירגון.


  lipaz@yazamco.co.il, נא לשנן כתובת זו למקרים קשים :)

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום שני 25 פברואר 2013 15:48
  יום רביעי 13 פברואר 2013 11:13