none
מסך נמחק RRS feed

 • דיון כללי

 • שלום!

  ברשותי וינדוס אקס פי הום אדיטיון בעברית.

  כאשר הנני נכנס לאתרים של אינטרנט או לאתר שצריך למלות פרטים לפתע המסך של אותו אתר נעשה דהוי כל הכיתוב   נמחק ונשאר חלק אך האתר לא נסגר.

  איזה הגדרות עליי לבצע המחשב.

  יובל


  יובל
  יום שישי 12 נובמבר 2010 21:46

כל התגובות

 • שאלתך לא מתאימה לפורום הספציפי הזה, אנא נסה להעלות אותה בפורום מערכות הפעלה ביתיות.

  בכל מקרה, בדוק האם לא הותקנו כל מיני כלי "עזר" למערכת, Toolbars, מוצרי אבטחה כאלה או אחרים וכו'.


  Daniel Petri - www.petri.co.il (email is first name @ this domain name)
  יום שני 22 נובמבר 2010 08:04