locked
התקנת office 2013 במחשב שיש בו אופיס RRS feed

  • שאלה

  • שלום,

    רכשתי אופיס 2013. במחשב אסוס מותן לי אופיס (לשנה) עדיין לא הפעלתי אותו. האם להתקין את האופיס  2013 מהדיסק או לרשום בהתקנה של אופיס שהגיע עם המחשב את המספר הסידורי שקיבלתי והוא כבר יעשה את ההתאמות וההתקנה?

    יום חמישי 26 פברואר 2015 07:37