locked
אופיס 2000 אי יכולת לעדכן בSP3 RRS feed

  • שאלה

  • בהתקנה של SP3 לצורך עדכון אופיס 2000 (כדי לפתוח מסמכי DOCX - אני לא רוצה להשתמש בממירים חיצוניים לאופיס) אני מקבל את ההודעה הבאה:

    The expected version of the product was not found on your system 

    באתר התמיכה ראיתי שיש לשנות את השמות של 3 קבצים בספיריית 1033. העניין שאין לי שם את שלושת הקבצים בכלל.

    תודה לכל עזרה

    יום שני 20 יוני 2011 06:31

כל התגובות