locked
מחשב אשר נשלח לתיקון? RRS feed

  • שאלה

  • שלום, קניתי בארה"ב מחשב חדש וקניתי גם אופיס 2013 לסטודנטים. הבאתי את המחשב לארץ אך ישנה כנראה בעיה במערכת הפיזית. אסוס רוצה שאשלח את המחשב לתיקון בחברה פה בישראל במסגרת האחריות העולמית שלי. מה יקרה עם האופיס שהתקנתי אם הם יעשו ריבוט כללי למחשב? האם אאבד את ההקצאה עבור האופיס? אם כן, איך אוכל לשחזר זאת? אין לי "הרד קופי"... הורדתי את האופיס דרך האתר של מיקרוסופט...

    תודה ויום טוב

    עוז ישורון

    יום שלישי 07 ינואר 2014 17:04