locked
בעיה במזוודה RRS feed

  • שאלה

  • שלום

    יש לי ווינדווז 7. אני משתמש במזוודה לשם גיבוי. פעם אחת הוציאה אחת המזוודות את ההודעה הבאה "אירעה שגיאה לא ידועה. חלק מן הקבצים שלך לא הועתקו." ומאז כל מזוודה חדשה שאני פותח מוציאה את ההודעה הנ"ל וכמובן שאותן מזוודות אינן מתפקדות כלל.  אודה למי שיוכל לעזור לי.

    יוסימולכו

    יום ראשון 25 אוגוסט 2013 12:03