locked
התקנת רשת VPN RRS feed

 • שאלה

 • שלום

  אני מעונין להקים רשת וירטואלית פרטית בין 2 מחשבים שאף אחד מהם אינו שרת. האם זה אפשרי?

  אם כן, איך אני מגדיר מחשב אחד כמחשב שרת? מה שמצאתי בווינדוס זה הקמת חייגן כקליינט ולא מצאתי איך אני מקים רשת כשרת.

  תודה

  • הועבר על-ידי Eran Sharvit יום רביעי 23 אפריל 2014 10:51
  יום שלישי 22 אפריל 2014 11:03

כל התגובות