none
גיוס עובדים וחיפוש עבודה - רק בשרשור זה!!! RRS feed

 • דיון כללי

 • אני מבקש לא להפוך את הפורום למרכז גיוס עובדים!

  הפורום נועד ללתמיכה טכנית של הקהילה ולא לשמש לוח מודעות לחברות כוח אדם!

  אם נתחיל בהודעות עבודה לא נוכל לשים את הגבול ולמנוע מחברות כוח אדם להתחיל לפרסם כאן ולהתחיל בהמלצות שקריות של משתמשים מדומים שפוצחים רק כדי להמליץ על עצמם

  אנא לשרשר את כל ההודעות של חיפוש עבודה ביחד כאן


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום שלישי 26 ספטמבר 2017 10:46
  מנחה דיון

כל התגובות