locked
בעיה בהתקנת windows 7 RRS feed

  • שאלה

  • בניסיון להתקין את ה windows כאשר הגעתי לבקשה להכניס את קוד המפתח המחשב טען שהקוד לא תקין.

    מה עלי לעשות?

    יום שישי 17 יוני 2011 10:22

תשובות

כל התגובות