locked
אין להשאיר תא ריק באקסל אם התנאי מתקיים RRS feed

 • שאלה

 • שלום,
  כיצד אוכל לכתוב תנאי IF הבא:
  אם בתא סמוך מתוך רשימה נבחר ערך FQ למשל, בתא הנוכחי בו אני נמצאת, אני רוצה לחייב את המשתמש להקיש מספר.

  אסביר:
  אם בתא סמוך נבחר FP או תכנות לינארי, לא רלוונטי.
  רק אם נבחר FQ, אני חייבת שהמשתמש (שבוחר מהרשימה) יקיש לי מספר כלשהו (אסור שהתא יהיה ריק)

  תודה רבה רבה רבה מראש 

  יום חמישי 27 אפריל 2017 13:29