locked
ביטול היפר קישור אוטומטי באקסל 365 RRS feed

 • דיון כללי

 • שלום

  בכל פעם שאני כותב באקסל כתובת אימייל הוא יוצר אוטומטית היפר קישור לכתובת

  ואז אני מבטל זאת ידנית

  איך ניתן לבטל את ההיפר קישור האוטומטי?

  הגעתי למאמר

  https://support.office.com/he-il/article/%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%A8-%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-027b4e8c-38f8-432c-b57f-6c8b67ebe3b0

  אבל מה שכתוב במאמר מתיחס ל 2010 ולא ל 365

  תודה אמיר
  • נערך על-ידי AMIR.OFFICE2 שבת 04 נובמבר 2017 05:41
  שבת 04 נובמבר 2017 05:37

כל התגובות