locked
אופיס על מאק RRS feed

  • שאלה

  • התמתי את אופיס וההתקנה הסתיימה, אבל אני לא רואה היכן זה הותקן. יש לי כנראה אופיס קודם על המחשב וכאשר אני מנסה להעלות את וורד או אקסל המחשב מציע לי להתקין אופיס 365.
    יום חמישי 05 מרץ 2020 13:29

תשובות

  • הותקנו רק חלק מחבילת אופיס. התקנתי שוב את התוכנות שלא הותקנו ונראה שהכל תקין.
    יום שישי 06 מרץ 2020 09:24

כל התגובות