none
הפצה עדכון דרך השרת RRS feed

תשובות

 • שלום ניר,

  יהיה עליכם להשתמש בשרת הפצה, כדוגמת:

  http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/bb332157

  * ישנה אפשרות לבצע ב GPO לשם הפצה, אבל זאת אופציה פחות מומלצת לדעתי.

  כמו כן, מוצרי צד שלישי שונים, יכולים לסייע בנושא גם.

  בהצלחה


  בברכה, יובל סיני, יועץ טכנולוגיות, אתר אינטרנט: http://www.ben-shushan.net
  • סומן כתשובה על-ידי ניר 1234 יום ראשון 08 מאי 2011 19:24
  יום ראשון 08 מאי 2011 18:59
 • שלום ניר,

  ישנן סיבות רבות, אבל בגדול:

  א. זלילת פס רוחב לשם הפצת העדכון - כך שהתחנות עלולול להיות מושבתות ימים במקרה של העברת ה SP דרך WAN.

  ב. יכולת ROLLBACK מוגבלת מאוד.

  ג. העדר יכולת לביצוע ניטור קצב התקדמות ההפצה.

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457070.aspx

  http://support.microsoft.com/kb/816102

  מפה תוכל להסיק כי תהיה חייב להשתמש בכלי הפצה מסודר.

  במקרה של צורך בפיתרון חינמי, תוכל לעבוד עם WSUS.

   


  בברכה, יובל סיני, יועץ טכנולוגיות, אתר אינטרנט: http://www.ben-shushan.net
  • סומן כתשובה על-ידי ניר 1234 יום רביעי 11 מאי 2011 18:34
  יום שני 09 מאי 2011 06:10

כל התגובות

 • שלום ניר,

  יהיה עליכם להשתמש בשרת הפצה, כדוגמת:

  http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/bb332157

  * ישנה אפשרות לבצע ב GPO לשם הפצה, אבל זאת אופציה פחות מומלצת לדעתי.

  כמו כן, מוצרי צד שלישי שונים, יכולים לסייע בנושא גם.

  בהצלחה


  בברכה, יובל סיני, יועץ טכנולוגיות, אתר אינטרנט: http://www.ben-shushan.net
  • סומן כתשובה על-ידי ניר 1234 יום ראשון 08 מאי 2011 19:24
  יום ראשון 08 מאי 2011 18:59
 • אשמח לקבל את הדרך ב-GPO  וגם הסבר למה זה לא מומלץ

  מדובר על 100 תחנות בעיר שרחוקה ממני

  תודה

  יום ראשון 08 מאי 2011 19:28
 • שלום ניר,

  ישנן סיבות רבות, אבל בגדול:

  א. זלילת פס רוחב לשם הפצת העדכון - כך שהתחנות עלולול להיות מושבתות ימים במקרה של העברת ה SP דרך WAN.

  ב. יכולת ROLLBACK מוגבלת מאוד.

  ג. העדר יכולת לביצוע ניטור קצב התקדמות ההפצה.

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457070.aspx

  http://support.microsoft.com/kb/816102

  מפה תוכל להסיק כי תהיה חייב להשתמש בכלי הפצה מסודר.

  במקרה של צורך בפיתרון חינמי, תוכל לעבוד עם WSUS.

   


  בברכה, יובל סיני, יועץ טכנולוגיות, אתר אינטרנט: http://www.ben-shushan.net
  • סומן כתשובה על-ידי ניר 1234 יום רביעי 11 מאי 2011 18:34
  יום שני 09 מאי 2011 06:10