none
מרכז הפתרונות של SQL Server RRS feed

 • דיון כללי

 • שלום רב,

  לטובת מנהלי בסיסי הנתונים מייקרוסופט העלתה את מרכז הפתרונות של SQL Server.
  מטרת המרכז לרכז במקום אחד את כל הקישורים הדרושים לנו ביום יום.

  המרכז מחולק למספר קטגוריות:
  1. משאבים חדשים
  2. שדרוג והעברה
  3. כלים
  4. בינה עסקית
  5. קהילה
  6. אפשרויות תמיכה
  7. מחזור חיי תמיכה

  מרכז הפתרונות רלוונטי לגירסאות הבאות של SQL Server ‏:2008 R2, 2008, 2005, 2000, 7.0

  http://support.microsoft.com/ph/2855#tab0

  לשימושכם.
  בהצלחה!


  Best Regards,

  Itai Binyamin
  SQL Server Group Manager
  Veracity Group

  www.Veracity-Group.com
  www.ItaiBinyamin.Blogspot.com
  יום רביעי 08 יוני 2011 21:46