none
קישרי גומלין RRS feed

 • שאלה


 • איך אני מוסיפה קישרי גומלין בין הטבלאות לא בצורת קוד?
  מולי נימצאת דיאגרמה של כל הטבלאות, עשיתי קליק ימני--->relashionship ומה אז?

  תודה !!

  יום שלישי 17 מאי 2011 13:26

תשובות

 • חיובי,

  בדוגמא שצירפתי ה- ID של טבלת T1 יכול להופיע מספר פעמים רב בטבלת T2 שדה t2_t1_id.

   


  אסף שלם
  • סומן כתשובה על-ידי Shirly11 יום רביעי 18 מאי 2011 08:38
  יום רביעי 18 מאי 2011 07:49

כל התגובות

 • הי,

  ראשית למה לא בקוד? הרבה יותר פשוט, מובן ובשליטה.

  לשאלתך,תעמדי על השדה שאת רוצה ליצור עבורו FK ואז תגררי אותו לשדה ה-reference.

  יפתח לך חלון ה- relationships עם ההגדרות הרלוונטיות, תערכי את השם, במידת הצורך ותוודי:

  1.שב- primary key table השדה או רשימת השדות נכונה.

  2. כנ"ל לגבי ה - foreign key table.

  תלחצי OK וסיימנו.

  אני בכל זאת יצרף את הקוד במידה ותחליטי לשנות את דעתך.

  Alter table table_name add constraint
  	the_name_of_the_fk_constraint
  Foreign key (column_list_from_table_name)
  References reference_table_name(column_list_from_reference_table_name)	
  
  -- sample 
  Create table dbo.t1 (t1_id int not null primary key, t1_value nvarchar(10))
  Create table dbo.t2 (t2_id int not null primary key, t2_t1_id int ,t2_value nvarchar(10))
  
  
  -- Foreign key from table t2 to t1 based on columns dbo.t2\t2_t1_id -> dbo.t1\t1_id
  
  Alter table dbo.t2 Add constraint
  	FK_t2_t2_t1_id
  Foreign key (t2_t1_id)
  References dbo.t1 (t1_id)	
  

  יום טוב,


  אסף שלם
  • סומן כתשובה על-ידי Shirly11 יום רביעי 18 מאי 2011 07:15
  • סימון כתשובה בוטל על-ידי Shirly11 יום רביעי 18 מאי 2011 07:42
  יום רביעי 18 מאי 2011 06:49
 • ככה אני עושה חיבור של יחיד לרבים??
  יום רביעי 18 מאי 2011 07:43
 • חיובי,

  בדוגמא שצירפתי ה- ID של טבלת T1 יכול להופיע מספר פעמים רב בטבלת T2 שדה t2_t1_id.

   


  אסף שלם
  • סומן כתשובה על-ידי Shirly11 יום רביעי 18 מאי 2011 08:38
  יום רביעי 18 מאי 2011 07:49