locked
לא מצליח לשנות את שם המשתמש בנתיב C:\Users\\AppData בין תקיית USERS לבין תקיית APPDATA RRS feed

  • שאלה

  • ישנם סקירפטים שנתקעים בגלל שם משתמש בעברית (utf-8 encoding).  אך אני לא מצליח לשנות את שם המשתמש בנתיב  C:\Users\\AppData בין תקיית USERS לבין תקיית  APPDATA למרות שבחשבונות משתמשים שיניתי, והגדרתי את השם החדש כADMINISTRATOR, ואין שם משתמש אחר, כלל וכלל.
    יום שלישי 03 נובמבר 2015 12:32