locked
פריסת הדפסה - קנה מידה שונה באותו גיליון RRS feed

  • שאלה

  • שלום,

    באקסל, בגיליון אחד ויחיד, יש לי כמה דפים (באותו גיליון). אחד מהדפים רחב במיוחד ולכן קנה המידה שלו בפרישת הדפסה נמוך (כדי שייכנס כל המידע), הבעיה היא שאותו אחוז נמוך חל על הדפים האחרים בגיליון זה בלי שום צורך (ואז הכתב קטן מאד). 


    כמובן המטרה היא פתרון אלגנטי, ולא להעתיק המידע לגיליון אחר או כל פעם לסמן מקטע אחר להדפסה.

    מה אפשר לעשות? תודה

    יום רביעי 05 דצמבר 2018 19:42

כל התגובות