locked
OFFICE 2016 עזרה RRS feed

 • שאלה

 • רכשתי office 2016  מלא בעברית מחותם. הגיע דיסק המכיל התקנה של 32 ביט בלבד.

  הקישור שצירפו לא מציג אפשרות להורדה 

  אודה לעזרתכם בהנחייה 

  תודה

  יום חמישי 26 אוקטובר 2017 16:12

כל התגובות

 • רכשתי office 2016  מלא בעברית מחותם. הגיע דיסק המכיל התקנה של 32 ביט בלבד.

  הקישור שצירפו לא מציג אפשרות להורדה 

  אודה לעזרתכם בהנחייה 

  תודה

  התשובה הרגילה לחברי חותם: תפני למי שרכשת ממנו את המוצר!


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  שבת 28 אוקטובר 2017 09:54