none
ספר כתובות RRS feed

 • שאלה

 • שלום לכולם בתקווה שגלעד שליט בקרוב יהיה איתנו .

  יש לי שרת 2010 . לפני כן היה לי שרת 2003  שם יצרתי בתוך הספר כתובות רשימה שהייתה בנויה משאילתא .

  אני בחרתי שכל מקום שרשום "פלציב" בשורה של "התאור" שהכתובת הזאת תכנס לתוך אותה רשימה .

  אני מתכוון על השרת פיזית . לאחר מכן בספר כתובות הארגוני היה תת ספר שבו הופיעו אותם אנשים .

  לאחר ההסבה אני לא רואה שזה פועל לי .

  א. האם ניתן לטפל

  ב. נניח שאני רוצה ליצור חדש , כיצד מפעילים שאוכל לקבוע בשאילתא מה שאני רוצה ? ראיתי שיש כמה אשפריות אבל מאוד מוגבלות .

  חג שמח ותודה לכל המשיבים לי

  אלחי רוט

  קיבוץ עין הנצי"ב \ פלציב

  יום שלישי 11 אוקטובר 2011 20:41

כל התגובות