none
Office Filter Packs RRS feed

  • שאלה

  • האם התקנת Microsoft Office 2010 Filter Packs יכולה לבוא במקום התקנת Microsoft Office 2007 Filter Packs או שחובה להתקין את שניהם?

    הסבר על 2007 אפשר למצוא כאן והסבר על 2010 אפשר למצוא כאן.

    לא ברור בכלל הקשר בין שתי ההתקנות הללו.

    המטרה היא ש-SQL Server יוכל לאחזר את תוכן מסמכי אופיס (doc, docx וכו').

    יום שלישי 21 אוגוסט 2012 14:29

תשובות

כל התגובות