none
יצירת קיצור דרך לקובץ EXE בשורת המשימות RRS feed

 • שאלה

 • ערב טובלפני כמה ימים שאלתי ככאן שאלה לגבי יצירת קיצור דרך לתיקייה בשורת המשימות- עכשיו יש לי דילמה עם קובץ EXE. הורדתי את תוכנת iringer אך היא ירדה בצורת קובץ הפעלה וכל פעם צריך להפעילו ע"י לחיצה כפולה. כיצד אוכל להצמידו לשורת המשימות ואז ללחוץ עליו פעם אחת? ניסיתי לשים אותו בשורת המשימות אך הוא פועל רק אם יש קיצור דרך על שולחן העבודה...

  תודה!

  יום שלישי 22 אפריל 2014 18:00

תשובות

 • שורת המשימות היא קיצור דרך בפני עצמה, אין צורך בקיצור דרך נוסף על שולחן העבודה.

  אתרי את קובץ ההפעלה של התוכנה, תלחצי עליו לחצן ימני ותוך כדי תגררי לתוך שורת המשימות, מיד תופיע האפשרות לנעוץ לתוך שורת המשימות:


  Please take a moment to Vote as Helpful and/or Mark as Answer where applicable. Thanks.

  • הוצע כתשובה על-ידי Idan Vexler יום שישי 25 אפריל 2014 10:12
  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום ראשון 27 אפריל 2014 11:32
  יום שלישי 22 אפריל 2014 21:08
 • שלום

  (אני מקווה שהבנתי מה אתה רוצה)

  תוכל לשמור את הקובץ בתיקייה בכונן C שלך ,

  אולי מתחת ל -  Program Files או כל תיקייה שתרצה ואז תבצע את ההצמדה לשורת המשימות כמו שעידן הציע

  מקווה שעזרתי

  רמי

  • הוצע כתשובה על-ידי Rami Wurmbrand יום שישי 25 אפריל 2014 11:54
  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום ראשון 27 אפריל 2014 11:32
  יום שישי 25 אפריל 2014 05:02

כל התגובות

 • שורת המשימות היא קיצור דרך בפני עצמה, אין צורך בקיצור דרך נוסף על שולחן העבודה.

  אתרי את קובץ ההפעלה של התוכנה, תלחצי עליו לחצן ימני ותוך כדי תגררי לתוך שורת המשימות, מיד תופיע האפשרות לנעוץ לתוך שורת המשימות:


  Please take a moment to Vote as Helpful and/or Mark as Answer where applicable. Thanks.

  • הוצע כתשובה על-ידי Idan Vexler יום שישי 25 אפריל 2014 10:12
  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום ראשון 27 אפריל 2014 11:32
  יום שלישי 22 אפריל 2014 21:08
 • כן זה מה שאני עושה אך זה לא פועל מתוך שורת המשימות אלא אם הקובץ נשאר על שולחן העבודה ואני לא רוצה שהקובץ הזה יישאר על שולחן העבודה... איך אני עושה לו קיצור בשורת המשימות מבלי שהוא יופיע לי על השולחן?

  תודה

  • הוצע כתשובה על-ידי Idan Vexler יום שישי 25 אפריל 2014 10:11
  • הצעה כתשובה בוטלה על-ידי Idan Vexler יום שישי 25 אפריל 2014 10:11
  יום חמישי 24 אפריל 2014 19:13
 • שלום

  (אני מקווה שהבנתי מה אתה רוצה)

  תוכל לשמור את הקובץ בתיקייה בכונן C שלך ,

  אולי מתחת ל -  Program Files או כל תיקייה שתרצה ואז תבצע את ההצמדה לשורת המשימות כמו שעידן הציע

  מקווה שעזרתי

  רמי

  • הוצע כתשובה על-ידי Rami Wurmbrand יום שישי 25 אפריל 2014 11:54
  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום ראשון 27 אפריל 2014 11:32
  יום שישי 25 אפריל 2014 05:02
 • היי רמי תודה!!!!!!! עזרת לי רבות וגם עידן אין כמו הפורום המנצח הזה!!!!

  שבת שלום ותודה רבה על עזרתכם

  יום שישי 25 אפריל 2014 10:05