none
מחיקת תיבה בשרת RRS feed

 • שאלה

 • EXCHANGE 2010  בשרת הדואר הפכתי תיבה ל-disable היא עברה ל-disconnected mailbox

  אני מעוניין כעת למחוק אותה ,אך לא יכול את הUSER  ב-ACTIVE  כבר מחקתי

  כיצד להעיף את התיבה למרות שהיא לא תופסת לי CAL  אני מניח

  יום שלישי 15 מאי 2012 17:47

תשובות

 • שלום ניר,

  עבחירת מחדל תיבות לא נמחקות באופן מלא ב 30 ימים הראשונים לאחר המחיקה.

  בהצלחה


  בברכה, יובל סיני, יועץ טכנולוגיות, אתר אינטרנט: http://www.ben-shushan.net Blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yuval14/

  • סומן כתשובה על-ידי ניר 1234 יום רביעי 16 מאי 2012 04:55
  יום שלישי 15 מאי 2012 19:24