locked
תיקון לבעית שעון קיץ במחשב כף יד RRS feed

 • דיון כללי

 • שלום רב !

  פניתי לתמיכה הטכנית של MS לגבי  בית שעון קיץ ב-Windows Mobile 5.1 על מחשב כף יד HP iPaq 5940 וקיבלתי מהם קובץ AutoDaylight2011.CAB להרצה לתיקון הבעיה.

  ניסיתי להריצו הן במחשב השולחני והן במחשב כף היד וקיבלתי הודעה המבקשת ממני לבחור את התוכנית שתריץ את הקובץ.

  היכן צריך להריץ אותו במחשב השולחני או במחשב כף היד ?

  להיכן צריך למקם את הקובץ ? מה התוכנית שצריך לבחור ?

  תודה,

  צביקה

  • הועבר על-ידי Yuanli Guo 郭远丽 יום רביעי 18 ינואר 2012 07:25 the owner asked (מאת:Windows Mobile)
  • שינה את הסוג תומר שמם יום ראשון 22 ינואר 2012 08:25
  • הועבר על-ידי תומר שמם יום ראשון 22 ינואר 2012 08:26 השאלה הועברה כיוון שאין היא עוסקת ב- Windows Phone (מאת:Windows Phone)
  יום שני 11 אפריל 2011 09:31

כל התגובות