none
Contact photos not showing in Outlook 2013 /2010/2007 RRS feed

 • שאלה

 • exchange 2010

  האם חסרה הגדרה בשרת כדי לראות את אנשי הקשר בחברה יש פרטים כששולחים דואר חדש אך תמונה לא מופיעה

  בתיקיות הציבוריות CTRL+6  יצרתי אנשי קשר עם פרטים ותמונות ורק משם אפשר לראות תמונות

  בדקתי גם שבאוטלוק מסומן הראה תמונה כשמתאפשר

  ?

  יום רביעי 18 ספטמבר 2013 17:56

תשובות