locked
פאואר פוינט 2016 RRS feed

 • שאלה

 • תכנת פאואר פוינט 2016 מתרסקת בעת הוספת אלבום תמונות. מה עושים

  יום שני 07 נובמבר 2016 14:35

כל התגובות

 • לבדוק הודעות שגיאה בלוגים של מערכת העפלה וכמובן לצרף לנו מידע קצת יותר רציני ואמירה כללית "יש לי תקלה"

  יש אפשרות שהתוכנה נפגמה בשל התקנות נוספות או כל פעולה אחרת, וייתכן שהתקנה מחדש יכולה לעזור. במקרה כזה צריךם לוודא שמבצעים הסרה מסודרת! הסרה לא טובה יכולה ליצור יותר בעיות ולהשאיר "פירורים" במערכת. כמו כן לפני שמתחילים יש לוודא שיש את הדיסק התקנה ויש את המפתח התקנה, מכיוון שללא האמצעים לבצע התקנה מחדש אין טעם לנסות להסיר את הקיים


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום רביעי 09 נובמבר 2016 16:33