locked
כיצד להתקין Windows Mobile RRS feed

 • דיון כללי

 • שלום,

  אני מעלה את ההודעה בשם אדם אחר.

   

  נשאלת השאלה מה הם שלבי ההתקנה ל-Windows Mobile, נשמח להדרכה ופירוט קצר.

  תודה.

  • הועבר על-ידי Yuanli Guo 郭远丽 יום רביעי 18 ינואר 2012 07:31 the owner asked (מאת:Windows Mobile)
  • שינה את הסוג תומר שמם יום ראשון 22 ינואר 2012 08:10
  • הועבר על-ידי תומר שמם יום ראשון 22 ינואר 2012 08:10 השאלה הועברה כיוון שאין היא עוסקת ב- Windows Phone (מאת:Windows Phone)
  יום ראשון 10 אוקטובר 2010 09:12

כל התגובות

 • Windows Mobile אינו מוצר להתקנה, הוא מגיע מותקן ומותאם למכשיר ספציפי ע"י יצרן המכשיר.

  במקרה ומדובר על פיתוח מכשיר חדש ישנם כלים שמגיעים עם ערכת הפיתוח ליצרנים ומאפשרים בחירה של רכיבים שונים ממערכת ההפעלה. אבל שוב למשתמש רגיל אין שום אופצית התקנה אלא רק קניית מכשיר.

  במקרה שאתה לא מתכוון לזה אלא למה צריך לעשות לאחר קניית מכשיר זה משתנה בהתאם לגרסת מערכת ההפעלה של המכשיר ושל המחשב ולגרסת האופיס וסוג שרת הדואר שבשימוש. אז על מנת לענות על כך אנא ספק את הפרטים האלו.


  Noam Sheffer .Net & Mobile Technology Expert Sela Technology Center blog : http://blogs.microsoft.co.il/blogs/noams
  יום רביעי 13 אוקטובר 2010 21:21