none
בעיה בגיבוי השרת דרך תוכנת SERVER BACKUP RRS feed

 • שאלה

 • הי

  כאשר אני מגדיר גיבוי לשרת דרך התוכנה המובנת (שרת חדש 2008 R2)

  אני מקבל שגיעה של I\O EROR

  כאשר התקנתי את השרת לראשונה הייתי חייב לכבות את WRITE CACH מכונן C ידנית לאחר כשל ב DCPROMO 

  לא יודע אם יש קשר בן הדברים אך חשתי צורך לציין זאת

  מבצע כרגע CHKDSK \R

  האם יש רעיון לפתרון נוסף?


  יום רביעי 06 נובמבר 2013 08:33

תשובות

 • שלום

  אתה יכול בבקשה להיכנס ל EVENTVWR בשרת ולבדוק בדיוק מה הודעת השגיאה ומספרה ? (ברמת application ו system).

  האם אתה מנסה לגבות FULL SERVER או קבצים ? האם לצורך הבדיקה ניסית לגבות לתיקייה משותפת ע"ג שרת מרוחק ?

  בהצלחה !


  Haim Lazarovitch - MCTS, MCITP : server & Enterprise Administrator, MCP, MCSA Messaging, MCSE Messaging, VCP, e-mail & Skype: haim_laz at hotmail.com, blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/HaimL

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit שבת 16 נובמבר 2013 23:48
  יום שישי 08 נובמבר 2013 14:43
  מנחה דיון