locked
שגיאה בעת התקנה OFFICE 216 RRS feed

 • שאלה

 • לאחר התקנה תקינה של OFFICE 2016 הושבת המחשב בשל תקלה לאחר מספר ימים. בשל כך המוצר לא הוסר וכך גם לא רישום הרישיון.                           בניסיון להתקין מחדש את המוצר לאחר תיקון המחשב התקבלה שגיאה בקשר עם התקנה כפולה.

  כיצד ניתן לבטל / להסיר את הרישום של ההתקנה על מנת שניתן יהיה להתקין מחדש את המוצר.

  תודות למשיבים.


  שבת 25 יוני 2016 08:08

תשובות

 • לאחר התקנה תקינה של OFFICE 2016 הושבת המחשב בשל תקלה לאחר מספר ימים. בשל כך המוצר לא הוסר וכך גם לא רישום הרישיון.                           בניסיון להתקין מחדש את המוצר לאחר תיקון המחשב התקבלה שגיאה בקשר עם התקנה כפולה.

  כיצד ניתן לבטל / להסיר את הרישום של ההתקנה על מנת שניתן יהיה להתקין מחדש את המוצר.

  תודות למשיבים.


  שלום רב ,

  אני מציע לפנות לשירות התמיכה 


  My Website:www.Pelegit.co.il Mcitp /Mcsa 2012

  שבת 25 יוני 2016 15:47

כל התגובות

 • לאחר התקנה תקינה של OFFICE 2016 הושבת המחשב בשל תקלה לאחר מספר ימים. בשל כך המוצר לא הוסר וכך גם לא רישום הרישיון.                           בניסיון להתקין מחדש את המוצר לאחר תיקון המחשב התקבלה שגיאה בקשר עם התקנה כפולה.

  כיצד ניתן לבטל / להסיר את הרישום של ההתקנה על מנת שניתן יהיה להתקין מחדש את המוצר.

  תודות למשיבים.


  שלום רב ,

  אני מציע לפנות לשירות התמיכה 


  My Website:www.Pelegit.co.il Mcitp /Mcsa 2012

  שבת 25 יוני 2016 15:47
 •  מר מאיר פלג הנכבד 

  חן חן על תשובתך

  שבוע טוב

  יום ראשון 26 יוני 2016 04:26