none
המחשב לא מזהה את הקובץ MyAdoHelper כמחלקה... RRS feed

 • שאלה

 • היי, אני בונה כרגע (כחלק מפרויקט בבי"ס) דף מנהל הכולל בתוכו DB. לשם כך השתמשתי בקובץ MyAdoHelper, כדי לגרום ל- DB לעבוד. 

  אך כאשר אני משתמש בפקודה DataTable table = MyAdoHelper.ExecuteDataTable(" קובץ בסיס הנתונים", sql); זה אומר לי ש- "MyAdoHelper does not exist in the current context". מה שמוזר זה שבתיקייה אחרת זה כן קולט את הקובץ כמחלקה. 

  עזרה....?


  • נערך על-ידי MajesticStav יום שלישי 06 פברואר 2018 18:44
  יום שלישי 06 פברואר 2018 18:43

כל התגובות

 • היי, אני בונה כרגע (כחלק מפרויקט בבי"ס) דף מנהל הכולל בתוכו DB. לשם כך השתמשתי בקובץ MyAdoHelper, כדי לגרום ל- DB לעבוד. 

  אך כאשר אני משתמש בפקודה DataTable table = MyAdoHelper.ExecuteDataTable(" קובץ בסיס הנתונים", sql); זה אומר לי ש- "MyAdoHelper does not exist in the current context". מה שמוזר זה שבתיקייה אחרת זה כן קולט את הקובץ כמחלקה. 

  עזרה....?

  בוקר טוב,

  אתה צריך לזכור שאנשים לא מכירים את הפרוייקט שלך ובהנחה שאין להם כוחות קריאת מחשבות הם לא יכולים לדעת על איזה מחלקה אתה מדבר. השם שנתת למחלקה בפרוייקט שלך לא תורם כלום אם אנחנו לא יכולים לראות את הקוד ולהבין מה הבעיה.

  במבט ראשון (בגלל שאין לנו מידע נוסף, אז זה רק ניחוש), מכיוון שהמחלקה עובדת כאשר אתה עובד איתה מקובץ הנמצא בתקייה אחרת, אז ניראה שהכעיה קשורה למיקום ה DLL הקשור למחקה. אם עשית שימוש ב DLL מוכן שהורדת אז תוודא שהוא נמצא בתקייה bin אשר נקראת אוטומטית בזמן יצירת המופע של האפליקציה.

  1. אם תוכל לצרף לנו פרטים נוספים כמו למשל מבנה הקבצים בפרוייקט שלך אז נוכל אולי להבין יותר טוב מה מקורה הבעיה

  2. אם עשית שימוש במשריך מוכן כלשהו ו.או שימוש במחלקות מוכנות אז תוכל לצרף לנו את הקישור למקור

  3. בכל מקרה תמיד יכול לעזור אם אתה יכול פשוט לצרף לנו את הפרויקט ולתת לנו לדווא מה קורה

  * השאהל דרך אגב לא קשורה לפורום SQL אלא לפורום העוסק בטכנולוגיה או השפה בה אתה מםתח את האפליקציה :-)


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום רביעי 07 פברואר 2018 09:42
  מנחה דיון