none
role RRS feed

  • שאלה

  • יש לי שרת EXCHANGE 2010 עם 50 תיבות

    אני רוצה להוסיף ROLE עבור כל התיבות שכאשר מגיע מייל עם המילה TEST  בשורת הנושא

    המייל יועבר לתיקיית TEST החשבון במשתמש.

    יום שני 26 אוקטובר 2015 09:58

כל התגובות