none
free/busy ביוזר שנמחק RRS feed

  • שאלה

  • יש לי שרת sbs2008  ולפני כשבוע נמחק לי יוזר בטעות, הקמתי את היוזר מחדש אבל אני לא מצליח לראות את הזמינות של המשתשמש בלוח שנה. לגבי שאר המשתמשים אין בעיה בנוסף לפני שהיוזר נמחק זה עבד.

    הגדרת את הfree/busy דרך האוטטלוק שלו ועדיין לא רואים זמינות

    יום שלישי 21 דצמבר 2010 13:20

כל התגובות