none
יציאה מקבוצה ביתית RRS feed

  • שאלה

  • אני מנסה לצאת מקבוצה ביתית ולא מצליח. אני מקבל הודעה של windows לא הייתה אפשרות להסיר את המחשב שלך מהקבוצה הביתית.

    מה עושים ולמה זה קורה ? ניסיתי לצאת גם במצב בטוח ללא הצלחה.

    תודה .גדי

    שבת 21 ינואר 2017 20:06

כל התגובות