locked
MS PROJECT 2013 RRS feed

  • שאלה

  • יש לי בעיה ב Project 2013 שמציגה מספרים לא שלמים בפעילות הראשית המסכמת את לוח הזמנים של כל תתי הפעילויות, אורך תתי הפעילויות המרכיבות את הפעילויות הראשיות מוצגות כמספר שלם ואין איתן בעיה.

    מה ניתן לעשות בכדי לפתור את הבעיה


    • נערך על-ידי zohar.t יום שלישי 24 מרץ 2015 15:14
    יום שלישי 24 מרץ 2015 15:10