locked
הוספת משאבים למשימה - ms project 2007 RRS feed

 • שאלה

 • שלום

  יש משימה ולה יש שני משאבים. כל  משאב מוקצה באחוז אחר למשימה. אני מזין בשדה work את תכולת המשימה. האם אני יכול לעשות שהמשך של שמשימה יקבע לפי נפח העבודה של משאב מסויים ולא לפי שניהם ביחד. כלומר שמשאב מסויים יאלץ את המשך להיות כמו שהוא.

  תודה 

  אלירן


  Eliran Naim - PMO

  יום שלישי 05 מרץ 2013 07:17

תשובות

 • אלירן שלום,

  רק באמצעות עריכה ידנית של ההקצאה באמצעות תצוגת Resource Usage או Task Usage.

  בברכה

  פנינה זינגר, MVP

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום ראשון 09 יוני 2013 11:01
  שבת 30 מרץ 2013 11:58
  מנחה דיון