locked
מקטע חדש-ישן RRS feed

 • שאלה

 • בקובץ גדול עם הרבה פרקים סידרתי שכל פרק יהיה מקטע חדש כך שמספור הערות השוליים יתחיל מחדש.

  אבל באחד הפרקים ישנם שלושה מקטעים (כי עמוד אחד באמצעו צריך להיות פרוס לרוחב) - איך אני מסדר שבאותם שלושה מקטעים מספור ההערות יהיה רציף ולא יתחיל מחדש?

  וריאציה אחרת של אותה שאלה: האם אפשר לסדר שהכותרות העליונות ישתנו במחצית הפרק אך מספור הערות השוליים ימשיך להיות רציף עד סוף הפרק? 

  [יש בחלון של מספרי ההערות הוראה האומרת "החל שינויים על המקטעים הנבחרים", אולם לא מצאתי איך בוחרים מקטעים]

  יום ראשון 31 ינואר 2021 09:25

כל התגובות

 • שלום מגל וברוך הבא לפורומים של קהילת המפתחים של מיקרוסופט

  כאשר אתה שואל שאלה אנא זכור שאנחנו לא יכולים לראוא מחשבות ולא רואים על מה אתה מדבר. השאלה שלך לחלוטין לא ברורה מכיוון שצריך להבין אותה בהקשר של המוצר בו אתה משתמש. למה אתה מתכוון בפרקים סידרתיים?!? על איזה קובץ אתה מדבר? עם איזה תוכנה אתה בכלל עובד ועל איזה נושא אתה שואל?


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום רביעי 10 פברואר 2021 02:36