none
פגישות שנמחקות ביומן ונשארות רק באייפון עזרה בבקשה RRS feed

 • שאלה

 • EXCHANG 2010  OUTLOOK 2007     IPHON 4

  המזכירה בארגון קובעת פגישות למנהלים ,הפגישה מגיעה גם לאייפון וגם ליומן ,אצל אחד המנהלים יש תופעה מוזרה

   לאחר כמה ימים הפגישה נמחקת מתיבת הדואר ונשארת רק באייפון.

  כיצד אפשר להשאיר את הפגישה גם בתיבת הדואר שלא תמחק

  תודה רבה למומחה שיפתור זאת

  יום שלישי 08 מאי 2012 07:59

תשובות

 • שלום ניר אחד עד ארבע, :)

  האם הפגישה נמחקת לבד או מישהו מוחק יזום ומהאייפון לא נמחק?

  הייתי בודק:

  רולים באווטלוק

  קובץ קש באווטלוק - בונה מחדש

  ארכיון פעיל? אם כן עובד תקין?

  בודק באייונטים אם יש שגיאות של סינכרון עם המשתמש הזה.

  באווטלוק בודק "התנגשויות" האם יש נפילות של סינכרון (זה בניה של קש אמור לפתור)

  בהצלחה...


  lipaz@yazamco.co.il, נא לשנן כתובת זו למקרים קשים :)

  • סומן כתשובה על-ידי ניר 1234 יום שלישי 08 מאי 2012 09:52
  יום שלישי 08 מאי 2012 08:40
 • בהגדרות חשבון אתה מוריד את ה- V מהמשתמש במצב קש.

  לאחר מכן נכנס להגדרות נוספות.

  כרטיסיית מתקדם.

  אפשרות עבוד עם קובת לא מקוון.

  ושם אתה לוחץ - בטל שימוש בקובץ לא מקוון.

  נותן לו אישור.

  פעם הבאה שאתה נכנס לאווטלוק אתה מסמן בחזרה את ה-V של השתמש בקש מוד.


  lipaz@yazamco.co.il, נא לשנן כתובת זו למקרים קשים :)

  • סומן כתשובה על-ידי ניר 1234 יום שלישי 08 מאי 2012 10:00
  יום שלישי 08 מאי 2012 09:58

כל התגובות

 • שלום ניר אחד עד ארבע, :)

  האם הפגישה נמחקת לבד או מישהו מוחק יזום ומהאייפון לא נמחק?

  הייתי בודק:

  רולים באווטלוק

  קובץ קש באווטלוק - בונה מחדש

  ארכיון פעיל? אם כן עובד תקין?

  בודק באייונטים אם יש שגיאות של סינכרון עם המשתמש הזה.

  באווטלוק בודק "התנגשויות" האם יש נפילות של סינכרון (זה בניה של קש אמור לפתור)

  בהצלחה...


  lipaz@yazamco.co.il, נא לשנן כתובת זו למקרים קשים :)

  • סומן כתשובה על-ידי ניר 1234 יום שלישי 08 מאי 2012 09:52
  יום שלישי 08 מאי 2012 08:40
 • תודה על התשובה אני בדרך לבדוק

  רק כיצד אני בונה קש חדש

  יום שלישי 08 מאי 2012 09:53
 • בהגדרות חשבון אתה מוריד את ה- V מהמשתמש במצב קש.

  לאחר מכן נכנס להגדרות נוספות.

  כרטיסיית מתקדם.

  אפשרות עבוד עם קובת לא מקוון.

  ושם אתה לוחץ - בטל שימוש בקובץ לא מקוון.

  נותן לו אישור.

  פעם הבאה שאתה נכנס לאווטלוק אתה מסמן בחזרה את ה-V של השתמש בקש מוד.


  lipaz@yazamco.co.il, נא לשנן כתובת זו למקרים קשים :)

  • סומן כתשובה על-ידי ניר 1234 יום שלישי 08 מאי 2012 10:00
  יום שלישי 08 מאי 2012 09:58