locked
תקלה באקסל 2010-- אין מספיק זיכרון RRS feed

  • שאלה

  • משתמשת במחשב עם מעבד I5 ו 8 ג'יגה זיכרון מקבלת הודעה:

    "אין באפשרות האקסל להשלים משימה זו עם המשאבים הקיימים.

    בחר פחות נתונים או סגור יישומים אחרים"

    התקנתי לה אופיס 64bit וזה עדיין לא עוזר.

    יום שני 21 ספטמבר 2015 12:55