none
windows server 2008 r2 RRS feed

  • שאלה

  • בתוך השרת יש תיקיות שאליהם ניגשים משתמשים

    אין אפשרות ליצור קבצים חדשים בתיקיות לא למשתמשים ,ולא ל-DOMAIN ADMIN  ,הסרתי את כל ההרשאות יצרתי מחדש ועדיין הודעה שאין אפשרות ליצור כי אין הרשאה

    מה עושים

    יום שני 24 ספטמבר 2012 06:29

תשובות