none
לא ניתן להתקין Hyper-V על המחשב, השירות לא מופיע כחלק מרשימת השירותים להוספה במחשב Asus Vivo x202e RRS feed

  • שאלה

  • אני לא מוצא את ה Service של Hyper-V ברשימת השירותים להוספה של מערכת ההפעלה.

    המחשב הוא מסוג Asus Vivo x202e  64 עם מערכת הפעלה WIn8.

    ב Bios המערכת תומכת ב HyperV

    יום ראשון 03 פברואר 2013 14:42

תשובות