none
HyperV cluster RRS feed

 • שאלה

 • היי,

  יש לי שלושה שרתים פיזים HyperV 2008 R2 ב cluster.

  הייתי צריך לכבות את כל השרתים כי היו לי עבודות חשמל.

  בהתחלה כביתי את כל המכונות הוירטואליות בכל השרתים הפיזים ולכן מכן התחלתי להוריד בהדרגה את השרתים הפיזים.

  הורדתי שרת פיזי אחד - ה cluster המשיך לעבוד, לאחר שהורדתי שרת פיזי שני אז כל ה cluster נפל ואז לא יכול כבר לכבות את השרת השלישי בצורה מסודרת.

  לאחר מכן,לאחר שהדלקתי שני שרתים,ה clustrer לא חזר לעבוד, אלא רק לאחר שהדלקתי את השרת השלישי - ה cluster התחיל לעבוד ורק אז הצלחתי להתחבר ל Failover cluster manager

  לאחר שבדקתי את הנושא, הבנתי שה cluster נפל כי כאשר יש שלושה שרתים, אז אפשר שרק שרת אחד יהיה לא זמין, ואז ברגע שכביתי את השרת השני אז כל ה cluster נפל.

  ה Quorum מוגדר לעבוד עם תצורה של Node Majority  .

  Can sustain failures 1 node

  יש לי שתי שאלות בבקשה :

  1. באיזו דרך אני יכול להוריד את כל שלושת השרתים בצורה מסודרת ? כי במקרה שתיארתי - את השרת השלישי לא כביתי בצורה מסודרת.

  2. ברגע שהדלקתי מחדש את השרתים, אז ה cluster חזר לעבוד רק אחרי ששלושת השרתים היו למעלה.

  מדוע זה ככה ? מדוע לא מספיק ששני שרתים יהיו למעלה כדי שה cluster יעבוד ? או שאולי התופעה הזו היא בעקבות מה שקרה במקרה שתיארתי?

  תודה

  עידו

   

  יום שישי 22 מרץ 2013 20:09

תשובות

 • שלום.

  1. באיזו דרך אני יכול להוריד את כל שלושת השרתים בצורה מסודרת ? כי במקרה שתיארתי - את השרת השלישי לא כביתי בצורה מסודרת

  בנושא כיבוי מסודר - יש אופציה כזו דרך ה FAILOVER CLUSTER MANAGER , תסתכל כאן בתגובה האחרונה:

  http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/winserverClustering/thread/f467c70d-7d7e-4e72-b3aa-3648c9ee4853

  Proceed to Failover Cluster console, right click on the cluster name, select “More Actions” > “Shutdown Cluster”.

  בנושא השני של חזרה לתפקוד אחרי ההפעלה - אני לא יודע את התשובה ואשמח אם תמשיך לבדוק ותעדכן אותנו.

  אחת הסיבות האפשריות לבעיה היא תקלה ב ACTIVE DIRECTORY ואו DNS, כלומר אם כל שרתי ה DC שלך הם וירטואליים והם לא עלו,

  אז יש ל CLUSTER בעיה לתפקד.

  הפתרון במקרה כזה הוא לדאוג שיהיה לפחות DC אחד תקין מחוץ ל CLUSTER .

  תיקח בחשבון שגם זה לא פתרון מלא, כי לשרתי DC יש בעיה שהם מחפשים את החברים שלהם אחרי אתחול, לכן גם אם יש לך DC נפרד ייתכן שהוא לא תיפקד באופן מלא אחרי הפסקת החשמל עד שהפעלת עוד אחד. תקרא כאן על ה INITIAL SYNC ואופציה לבטל אותו אם לדעתך זה קשור לבעיה:

  Troubleshooting DNS Event ID 4013 The DNS server was unable to load AD integrated DNS zones

  http://support.microsoft.com/kb/2001093

  יזהר


  Yizhar Hurwitz http://yizhar.mvps.org

  • סומן כתשובה על-ידי עידו שבת 23 מרץ 2013 00:12
  יום שישי 22 מרץ 2013 23:43