locked
העתקת נתוני האוטלוק למחשב נייד RRS feed

  • שאלה

  • היי

    אבקש את עזרתכם בהעברת ספר טלפונים, כתובות, פתקים ולוח פגישות מהאוטלוק פרופשונל פלוס 2016 מחובר לרשת למחשב נייד שאינו מחובר לרשת עם מערכת האוטלוק פרופשונל פלוס 2016 ואותה מערכת הפעלה.

    תודה

    יום רביעי 23 אוגוסט 2017 07:46

כל התגובות