locked
מספור אוטומטי ב-publisher RRS feed

 • שאלה

 • שלום רב,

  אני מנסה לבצע מספור אוטומטי ב-publisher בתוך טבלה, וזה מצליח רק לרוחב.

  כאשר אני מסנה לבצע את המספור לאורך כל המספרים נשארים 1

  לעיל תמונות מסך על מנת להמחיש את הבעיה

  • הועבר על-ידי Eran Sharvit יום שני 05 מרץ 2012 12:39 (מאת:Project)
  יום ראשון 12 פברואר 2012 13:56