none
סוגי גיבויים RRS feed

 • שאלה

 • שלום 

  רציתי פשוט להבין בצורה מאוד פשוטה את סוגי הגיבויים שיש

  full backup

  שזה בעצם גיבוי מלא

  differential backup

  ???

  incremental back 

  ???

  תודה לעוזרים !!!

  יום שני 08 יולי 2013 11:55

תשובות

 • הי,

  גיבוי מלא - למעשה השמירה של כל המידע שיכלול את כל הקבצים והנתונים, בד"כ גיבוי ארוך בגלל שכולל את כל המידע.

  גיבוי דיפרנציאלי - גיבוי כל הנתונים אשר עודכנו או נוספו מאז הגיבוי המלא האחרון.

  גיבוי אינקרמנטלי - גיבוי הנתונים אשר שונו מאז הגיבוי המלא/האינקרמנטלי האחרון שבוצע.

  יש בינהם מספר יתרונות וחסרונות, כגון: גיבוי דיפרנציאלי מאפשר גיבוי מהיר אך השחזור איטי כי הוא מצריך את לבצע גיבוי מלא ואז גיבוי דיפרנציאלי.

  ישנם עוד סוגי גיבויים:

  גיבוי Sync - גיבוי הנתונים בצורת סנכרון המידע שמחזיק עותק תואם לנתונים המקוריים.

  גיבוי Offsite - גיבוי הנתונים למקום פיסי אחר באמצעות דיסקים.

  גיבוי לענן - גיבוי המידע בצורת סנכרון או גיבוי בצורת Offsite לשירות ענן.

  אלי.


  Email:eshlomo9@hotmail.com Twitter:https://twitter.com/EliShlomo1

  • סומן כתשובה על-ידי Hnaderson יום רביעי 10 יולי 2013 08:49
  יום שלישי 09 יולי 2013 23:03

כל התגובות

 • מצאתי כן את המאמרים האלו אבל אשמח אם מישהו יוכל לפרט לי ב3-4 מילים בעברית 

  למרות שהבנתי חלק אבל לא מסתדר לי בראש 

  יום שני 08 יולי 2013 13:54
 • הי,

  גיבוי מלא - למעשה השמירה של כל המידע שיכלול את כל הקבצים והנתונים, בד"כ גיבוי ארוך בגלל שכולל את כל המידע.

  גיבוי דיפרנציאלי - גיבוי כל הנתונים אשר עודכנו או נוספו מאז הגיבוי המלא האחרון.

  גיבוי אינקרמנטלי - גיבוי הנתונים אשר שונו מאז הגיבוי המלא/האינקרמנטלי האחרון שבוצע.

  יש בינהם מספר יתרונות וחסרונות, כגון: גיבוי דיפרנציאלי מאפשר גיבוי מהיר אך השחזור איטי כי הוא מצריך את לבצע גיבוי מלא ואז גיבוי דיפרנציאלי.

  ישנם עוד סוגי גיבויים:

  גיבוי Sync - גיבוי הנתונים בצורת סנכרון המידע שמחזיק עותק תואם לנתונים המקוריים.

  גיבוי Offsite - גיבוי הנתונים למקום פיסי אחר באמצעות דיסקים.

  גיבוי לענן - גיבוי המידע בצורת סנכרון או גיבוי בצורת Offsite לשירות ענן.

  אלי.


  Email:eshlomo9@hotmail.com Twitter:https://twitter.com/EliShlomo1

  • סומן כתשובה על-ידי Hnaderson יום רביעי 10 יולי 2013 08:49
  יום שלישי 09 יולי 2013 23:03

 • גיבוי מצטבר-  incremental

  סנריו לגיבוי שבועי

  גיבוי מלא + גיבוי מצטבר 

  מודל זה נועד לאפשר ביצוע מספר גיבויים של המקור. בשלב הראשון נלקח גיבוי מלא (של כל המידע) ולאחר מכן מתבצע גיבוי מצטבר של הקבצים שהנתונים בהם שונו מאז הגיבוי המלא הקודם או הגיבוי המצטבר הקודם. שחזור שלם לנקודה מסוימת בזמן דורש איתור של הגיבוי המלא האחרון שנעשה לפני נקודה זו ושל כל הגיבוים המצטברים שנלקחו ממנו ועד הנקודה אליה רוצים לשחזר. יתרונו של מודל זה הוא בכך שישנה סבירות גבוהה לשחזור חלקי לפחות וניתן להשתמש בו עם אמצעים נשלפים כזה כסרטי גיבוי ודיסקים אופטיים. חסרונותיו הן הצורך בסדרה ארוכה של גיבויים מצטברים ודרישות האחסון הגבוהות בעקבות כך.


  גיבוי משתנה – differential

  סנריו לגיבוי שבועי

  גיבוי מלא + גיבוי שינויים 

  מודל זה נבדל מהמודל הקודם בכך שהגיבויים החלקיים כוללים את השינויים מהגיבוי המלא האחרון, גם אם נשמרו כבר בגיבוי חלקי קודם. יתרונו הוא בכך שיש צורך בגיבוי חלקי אחד בלבד נוסף על הגיבוי המלא.  אם תגובתי תרמה לפתרון בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק שמשמאלך. תודה


  • נערך על-ידי Omri Zachay שבת 13 יולי 2013 20:02 djhddghdg hdg hd
  יום שישי 12 יולי 2013 12:15