locked
טופס באקסס המתאים לכל מסך RRS feed

כל התגובות

 • בוקר טוב,

  1. שאלות בנושא שימוש תוכנת האופיס ניתן לשאול בפורום של אופיס בעברית:
  https://answers.microsoft.com/he-il/msoffice/forum

  או בפורום של אופיס באנגלית
  https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum

  * בזמן שאתה שואל את השאלה שם, אנא תשקיע מעט יותר על כתיבת השאלה! תאר את השבעיה ופרט מה אתהמנסה לעשות, אם אפשר תוסיף צילומי מסך כדי להראות את הבעיה. ההדועה שלך כאן חסרת כל תוכן. היא לא כוללת שום שאלה אלא רק משפט אחד "טופס תואם כל המסכים"! מה בדיוק הבעיה לגבי "טופס תואם כל המסכים"? מה בכלל השאלה שלך? נסה לפרט את השאלה הרבנה יותר בבקשה


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום שישי 21 יולי 2017 08:05