none
כיצד אני מתחבר ל 2008 MS SQL SERVER MANAGMENT STUDIO RRS feed

 • שאלה

 • הורדתי את הגרסא הנ"ל  כדי לעבוד עליה לצרכים אישיים 

  אילו נתונים אני מזין במסך הפתיחה (שם משתמש , סיסמא, סוג סרבר )

  ע"מ להתחיל לעבוד?

  יום חמישי 22 נובמבר 2012 18:16

תשובות

 • אני משער שהתקנת גם SQL Server עם שם שרת (ברירת המחדל היא נקודה <.>),
  ושאתה מוגדר כאדמיניסטרטור או שהגדרת אדמיניסטרטור עם שם וסיסמה.

  ללא כל זה- אין למה להתחבר (כלומר- אין התקנה של SQL Server עצמו אלא רק ממשק משתמש).
  לחילופין- יכול להיות שהתכוונת לעבוד עם גרסת האקספרס?
  • נערך על-ידי Geri_Reshef יום חמישי 22 נובמבר 2012 19:26
  • סומן כתשובה על-ידי pituachMVP, Moderator יום שלישי 25 דצמבר 2012 18:21
  יום חמישי 22 נובמבר 2012 19:24
 • SSMS היא תוכנת הניהול

  כדי להתחבר לשרת אתה צריך להחליט לאיזה שרת אתה רוצה להתחבר ולבקש מהמנהל שלו את הנתונים המתאימים.

  אם התקנת שרת אצלך במחשב (ביחד עם ה SSMS) אז אתה יכול לבדוק את הנתונים לבד:

  1. נמצא את השם של ה INSTANCE של ההתקנה:

  * בשורת הפקודה (RUN) רשום services.msc על מנת לפתוח את רשימת השירותים המותקנים במחשב שלך.

  * חפש את השירות של השרת SQL בשם sql server
  החלק שמעניין אותנו הוא השם שיש לך בתוך הסוגריים של השירות. זה שם ה INSTANCE של השירות. נניח שהשם הוא XXX להמשך

  2. עתה פתח את ה SSMS עם המשתמש האדמין הראשי והשלם את הנתונים הבאים:

  Server type: Database Engine

  Server name: .\xxx

  Authentication: Windows

  עתה נסה להתחבר: לחץ על connect


  signature

  • הוצע כתשובה על-ידי Geri_Reshef שבת 24 נובמבר 2012 04:44
  • סומן כתשובה על-ידי pituachMVP, Moderator יום שלישי 25 דצמבר 2012 18:21
  יום שישי 23 נובמבר 2012 21:50
  מנחה דיון

כל התגובות

 • אני משער שהתקנת גם SQL Server עם שם שרת (ברירת המחדל היא נקודה <.>),
  ושאתה מוגדר כאדמיניסטרטור או שהגדרת אדמיניסטרטור עם שם וסיסמה.

  ללא כל זה- אין למה להתחבר (כלומר- אין התקנה של SQL Server עצמו אלא רק ממשק משתמש).
  לחילופין- יכול להיות שהתכוונת לעבוד עם גרסת האקספרס?
  • נערך על-ידי Geri_Reshef יום חמישי 22 נובמבר 2012 19:26
  • סומן כתשובה על-ידי pituachMVP, Moderator יום שלישי 25 דצמבר 2012 18:21
  יום חמישי 22 נובמבר 2012 19:24
 • SSMS היא תוכנת הניהול

  כדי להתחבר לשרת אתה צריך להחליט לאיזה שרת אתה רוצה להתחבר ולבקש מהמנהל שלו את הנתונים המתאימים.

  אם התקנת שרת אצלך במחשב (ביחד עם ה SSMS) אז אתה יכול לבדוק את הנתונים לבד:

  1. נמצא את השם של ה INSTANCE של ההתקנה:

  * בשורת הפקודה (RUN) רשום services.msc על מנת לפתוח את רשימת השירותים המותקנים במחשב שלך.

  * חפש את השירות של השרת SQL בשם sql server
  החלק שמעניין אותנו הוא השם שיש לך בתוך הסוגריים של השירות. זה שם ה INSTANCE של השירות. נניח שהשם הוא XXX להמשך

  2. עתה פתח את ה SSMS עם המשתמש האדמין הראשי והשלם את הנתונים הבאים:

  Server type: Database Engine

  Server name: .\xxx

  Authentication: Windows

  עתה נסה להתחבר: לחץ על connect


  signature

  • הוצע כתשובה על-ידי Geri_Reshef שבת 24 נובמבר 2012 04:44
  • סומן כתשובה על-ידי pituachMVP, Moderator יום שלישי 25 דצמבר 2012 18:21
  יום שישי 23 נובמבר 2012 21:50
  מנחה דיון